Zespół

Aleksander Woźnicki specjalizuje się w postępowaniach karnogospodarczych („white collar crime”), w postępowaniach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji oraz złożonych sporach korporacyjnych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Aleksander Woźnicki specjalizuje się w postępowaniach karnogospodarczych („white collar crime”), w postępowaniach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji oraz złożonych sporach korporacyjnych.

Prelegent podczas konferencji i szkoleń z zakresu odpowiedzialności prawnej członków zarządu spółek kapitałowych, autor publikacji dotyczących nielegalnie pozyskanych dowodów, panelista na forach gospodarczych w tematyce dotyczącej przestępczości gospodarczej.

Prowadzi wewnętrzne śledztwa w zakresie potencjalnych naruszeń prawa karnego w korporacjach międzynarodowych oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Zespół White Collar Crime pod jego kierownictwem otrzymał dwukrotne wyróżnienie Forbes Polska w zestawieniu "Best Law Firms" w latach 2022 i 2023 oraz rekomendację "Firms to Watch" rankingu The Legal 500 w kwietniu 2023 r.

We współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka reprezentuje pro bono osoby narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie z uwagi na swoją niepełnosprawność.

Występuje jako arbiter w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Polubownym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

JEGO DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • uczestnictwo w sporze karnym pomiędzy akcjonariuszami jednej z największych firm telekomunikacyjnych na polskim rynku
 • reprezentowanie klientów w sprawie tzw. grupy trzymającej giełdę
 • reprezentowanie polskich i międzynarodowych podmiotów pokrzywdzonych cyberprzestępstwami
 • Pracował w międzynarodowych kancelariach Wolf Theiss i Beiten Burkhardt oraz dwóch innych wiodących warszawskich kancelariach Gessel oraz Rymar i Partnerzy.

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002)
 • Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego podatkowego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2010)
 • Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2006)
 • Członek stowarzyszenia Friends of ERA przy Europejskiej Szkole Prawa w Trewirze
Języki: polski, angielski
Izabella Woźnicka specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego w tym skomplikowanych procesach odszkodowawczych, reprezentuje również Klientów w postępowaniach ekstradycyjnych i deportacyjnych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Izabella Woźnicka specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego w tym skomplikowanych procesach odszkodowawczych, reprezentuje również Klientów w postępowaniach ekstradycyjnych i deportacyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych w tym wspiera Start up’y od ich pierwszych kroków w biznesie aż po wyjście z inwestycji z sukcesem; doradza stowarzyszeniom oraz fundacjom.

Odbyła kilkumiesięczne praktyki w działach politycznych i prawnych Ambasad i Konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej w Szwajcarii i Izraelu, podczas których doradzała w zakresie prawa międzynarodowego prywatnego.

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • obsługa Start up’ów m.in. z branży medtech, legaltech oraz ochrony środowiska (ecotrendy i zero waste)
 • kilkaset postępowań odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielom
 • doradztwo w złożonych procesach inwestycyjnych np. Internet dla Mazowsza
 • reprezentację w licznych postępowaniach ekstradycyjnych i deportacyjnych

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE:
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego (2009)
 • Studiowała również na Wydziale Prawa w Zurychu – Universität Zürich, Rechtswissenschaftliche Fakultät (2006 – 2007)
 • Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2013), wcześniej na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu (2009)
 • Posiada uprawnienia mediatora i negocjatora w sprawach gospodarczych przyznane przez Polskie Centrum Mediacji (2010)
Języki: polski, angielski, niemiecki
Janusz Woźnicki specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych, karnych, karno gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ
Janusz Woźnicki specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych, karnych, karno gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.

Reprezentuje z powodzeniem zarówno pracodawców, jak i pracowników w postępowaniach z zakresu Prawa pracy, m. in. w sprawach związanych z kontraktami menedżerskimi, umowami o zakazie konkurencji, sprawach dotyczących ustania stosunku pracy.

Doradza w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W 2013 roku uzyskał licencję syndyka. Pełni funkcje syndyka, zarządcy i nadzorcy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

JEGO DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych Spółek, w tym spółek giełdowych
 • reprezentowanie Klientów w dużych, medialnych postępowaniach karnych i karno gospodarczych
 • przeprowadzenie ponad stu postępowań rodzinnych i spadkowych
 • prowadzenie negocjacji i doradztwo w złożonych sporach korporacyjnych

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE:
 • Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych (2019)
 • Wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych - nr licencji 672 (2013)
 • Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego podatkowego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012)
 • Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2007)
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001)
Języki: polski, angielski
Nawab Singh Jaglan specjalizuje się w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i konsumenckich.
CZYTAJ WIĘCEJ
Nawab Singh Jaglan jest absolwentem Wydziału Prawa (CLC) Uniwersytetu w Delhi. Od 1998 roku prowadzi praktykę w Sądzie Najwyższym Indii i Sądzie Najwyższym w Delhi oraz we wszystkich innych sądach na terenie Indii. Specjalizuje się we wszystkich sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, konsumenckich. Ma również doświadczenie w arbitrażu i sprawach karnych za granicą. Mówca jako gość w różnych wydziałach prawa. Podczas 25-letniego doświadczenia w dziedzinie prawa nabył szeroki wachlarz umiejętności zawodowych.

Małgorzata Boszko jest adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, spółek, administracyjnym, budowlanym oraz w zamówieniach publicznych i projektach PPP.
CZYTAJ WIĘCEJ
Małgorzata Boszko jest adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, spółek, administracyjnym, budowlanym oraz w zamówieniach publicznych i projektach PPP. Małgorzata Boszko reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Małgorzata Boszko doradza polskim i zagranicznym podmiotom przy projektach technologicznych, infrastrukturalnych i budowlanych, przy transakcjach M&A, w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych i przy projektach PPP w takich sektorach jak opieka zdrowotna, budownictwo, w tym budownictwo dróg i autostrad, w sektorze kolejowym i technologicznym, a także wspiera je w ich bieżącej działalności.

JEJ SPECJALIZACJE OBEJMUJĄ:
 • Prawo spółek
 • M&A
 • prawo budowlane i nieruchomości
 • zamówienia publiczne i projekty PPP
 • prawo własności intelektualnej
 • digital law
 • postępowania sądowe i arbitrażowe
JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • European Law Institute – Wiedeń, Austria – ELI Individual Fellow, Członek Specjalnej Grupy Roboczej dotyczącej prawa nowych technologii.
 • Wolf Theiss P. Daszkowski sp. k. (Warszawa)
 • Beiten Burkhardt P. Daszkowski sp.k.
 • realizacja akademickich prawniczych projektów badawczych w Polsce i w Niemczech
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE:
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka zakończona egzaminem adwokackim w roku 2013,
 • Uniwersytet Jagielloński & Ruprecht-Karls-Universität w Heildelbergu & Johannes-Guttenberg-Universität w Moguncji – Europejskie Kolegium Doktoranckie,
 • Uniwersytet Warszawski & Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität w Bonn – Szkoła Prawa Niemieckiego,
 • Bucerius Law School w Hamburgu – Bucerius Summer Program in International Business Law,
 • Uniwersytet Warszawski & University of Cambridge – Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego,
 • University of Florida, Fredric G. Levin College of Law (Gainesville, USA) & Uniwersytet Warszawski – Szkoła Prawa Amerykańskiego.
Języki: polski, angielski, niemiecki, rosyjski
Mariusz Sanocki specjalizuje się w prawie morskim, w tym w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży kontenerowej, TSL oraz segmentu Oil & Gas.
CZYTAJ WIĘCEJ
Posiada wieloletnie doświadczenie w prawie procesowym reprezentując krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

Członek międzynarodowej sieci lawlink.org zrzeszającej ponad 200 prawników z 18 państw, w tym m.in. Brazylii oraz Arabii Saudyjskiej.

Pro bono wspiera swoim zawodowym doświadczeniem stowarzyszenie SHDKRP.

JEGO SPECJALIZACJE OBEJMUJĄ:
 • branżę offshore z uwzględnieniem zagadnień związanych z eksploatacją morskich platform wiertniczych, aresztu statków, umów charterowych, współpracę z towarzystwami Protect & Indemnity oraz Hull & Machinery,
 • branżę yachts & hospitality, w tym analizę umów ubezpieczeniowych jachtów morskich żaglowych oraz motorowych, a także power boats, umów charterowych w/w jednostek, reprezentacji członków załóg jachtów wobec pracodawcy; armatora, czarterującego w sprawach incydentów jednostki wobec podmiotów i osób trzecich. W/w zakres usług prowadzony jest na terenie państw członków UE - w tym Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Holandii, Niemiec, Grecji, Cypru, a także Wielkiej Brytanii, Turcji, Rosji oraz Australii i Nowej Zelandii.
 • branżę stoczniową w zakresie finansowania i budowy jachtów
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE:
 • Agent Okrętowy - Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 • Certyfikat audytu technicznego kontenerów PRS
 • członek MLAANZ - Stowarzyszenia Prawników Morskich Australii i Nowej Zelandii
Języki: angielski, rosyjski
Aleksandra Paciorkiewicz specjalizuje się w prawie podatkowym w szczególności w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Aleksandra Paciorkiewicz specjalizuje się w prawie podatkowym w szczególności w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczy usługi z zakresu doradztwa podatkowego zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Posiada szerokie doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym a także w weryfikowaniu umów, pod względem ich zgodności z przepisami podatkowymi oraz w ocenie skutków podatkowych realizowanych transakcji gospodarczych.

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • pełnienie przez wiele lat funkcję doradcy podatkowego in house w jednej z największych Spółek Skarbu Państwa opracowywanie regulacji wewnętrznych i procedur podatkowych składających się na politykę podatkową firmy
 • współpraca z międzynarodowymi kancelariami doradztwa podatkowego.

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001),
 • Ukończyła Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2004),
 • Ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie rachunkowości i podatków przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2006),
 • Wpisana na listę Doradców Podatkowych (2007),
 • Ukończyła Kurs na samodzielnego Księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (2011)
Konrad Mastalerz posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte przy prawnej obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów rynku mediowego oraz przedsiębiorstw sektora energetycznego.
CZYTAJ WIĘCEJ
Konrad Mastalerz posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte przy prawnej obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów rynku mediowego oraz przedsiębiorstw sektora energetycznego.

Dla przedsiębiorstw sektora paliw płynnych przygotowywał liczne pisma procesowe z zakresu procedury sądowo-administracyjnej w obszarze podatku akcyzowego, jak również uzyskał doświadczenie w zakresie postępowań koncesyjnych i związanych z odpowiedzialnością koncesjonariuszy. Uczestniczył w prawnej obsłudze izby gospodarczej, dzięki czemu miał możliwość zmierzenia się z ze skomplikowanymi zagadnieniami prawnymi istotnymi dla całego sektora energetyki.

JEGO DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • Sektor mediów, między innymi przygotowywał umowy licencyjne, umowy barterowei sponsorskie, a także przygotowywał regulaminy świadczenia usług.
 • Obecnie, specjalizuje się w prawie procesowym i gospodarczym, przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień prawa energetycznego, mediów oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011)
 • Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2010)
Języki: polski, angielski
Krzysztof Radaszkiewicz od początku drogi zawodowej specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Krzysztof Radaszkiewicz od początku drogi zawodowej specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

JEGO DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
Doświadczenia mec. Radaszkiewicza obejmuje reprezentację klientów przed sądami powszechnymi m. in. w sprawach o:
 • podział majątku wspólnego (o dużym stopniu skomplikowania);
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • odszkodowanie z powodu rozwiązania stosunku pracy;
 • stwierdzenie nabycia spadku i zachowek;

W ramach swojej praktyki mec. Radaszkiewicz sporządza pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne oraz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Jako współpracownik Kancelarii WP LAW mec. Radaszkiewicz wspiera wspólników w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, karnych oraz sądowo-administracyjnych.

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (2009);
 • aplikacja adwokacja w Izbie Adwokackiej w Warszawie (2010-2012), adwokat od 2013 roku;
Języki: polski, angielski
Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Dysponuje szeroką wiedzą praktyczną w zakresie prawa zobowiązań, prawa korporacyjnego, jak również prawa pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ
Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym.Dysponuje szeroką wiedzą praktyczną w zakresie prawa zobowiązań, prawa korporacyjnego, jak również prawa pracy.

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • doradztwo w zakresie sporów korporacyjnych,
 • współpracowała z największymi kancelariami krajowymi i o zasięgu międzynarodowym, doradzając klientom m.in. z branży budowlanej, nieruchomości, telekomunikacyjnej i energetycznej.
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2006)
 • Aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim (2006)
 • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa i Administracji (2003)
 • Cambridge University we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Diploma in an Introduction to English Law and the Law of European Union (2002)
 • Uniwersytet w Orleanie (Francja), program stypendialny Erasmus, 2000
Języki: polski, angielski, francuski
Paulina Sobieska specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, prawa spółek oraz prawa kontraktowego. Prowadzi z sukcesem postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego, cywilnego gospodarczego, rejestrowego oraz prawa pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ
Paulina Sobieska specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, prawa spółek oraz prawa kontraktowego. Prowadzi z sukcesem postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego, cywilnego gospodarczego, rejestrowego oraz prawa pracy.

Zajmuje się doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych, obsługą korporacyjną i negocjacjami umów. Opiniuje kwestie i rozwiązuje zagadnienia prawa konsumenckiego.

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • obsługę in-house podmiotów rynku finansowego.
 • obsługę postępowań administracyjnych przed organami nadzoru i regulatorami (KNF, UOKIK, Rzecznik Finansowy, UODO).
 • udział w projektach zmian kapitałowych i właścicielskich spółek akcyjnych i spółek z o.o.
 • doradztwo prawne dla sektorów: ubezpieczeniowego, budowalnego, telekomunikacyjnego i transportowego.
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie (2011);
 • Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2017).
Języki: polski, angielski
Magdalena Łopatko specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i karnego. Zdobywała doświadczenie pracując w dziale prawnym podmiotu działającego m.in. w branży informatycznej i komputerowej oraz spółki zajmującej się obrotem nieruchomościami.
CZYTAJ WIĘCEJ
Magdalena Łopatko specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i karnego. Zdobywała doświadczenie pracując w dziale prawnym podmiotu działającego m.in. w branży informatycznej i komputerowej oraz spółki zajmującej się obrotem nieruchomościami.

Występuje przed Sądami, gdzie reprezentuje Klientów w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, w tym również rodzinnego oraz prawa karnego. Jest Autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń.

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • doradztwo prawne w zakresie wyrobów medycznych, w tym między innymi w kwestii oznakowania i instrukcji użytkowania wyrobu medycznego, dokonywania zgłoszeń i powiadomień do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • przeprowadzenie z sukcesem szeregu negocjacji, zakończonych zawarciem przez strony ugody sądowej lub pozasądowej
 • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, prawo umów
 • koordynację i zarządzanie pracą zespołu prawników zajmującego się windykacją i dochodzeniem należności
 • dochodzenie roszczeń w sprawach z zakresu naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia na kierunku administracja (2011)
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia na kierunku prawo (2014)
 • Wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2017)
Języki: polski, angielski
Joanna Mańkowska specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym również prawa rodzinnego i bankowego oraz odszkodowawczego. Ponadto specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Joanna Mańkowska specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym również prawa rodzinnego i bankowego oraz odszkodowawczego. Jej konikiem są sprawy dotyczące umów kredytowych, w tym w szczególności sprawy „frankowe”. Ponadto specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych. Doradza przedsiębiorcom z zakresu ochrony danych osobowych, w tym przygotowuje przedsiębiorców do spełnienia wymogów z zakresu ochrony danych osobowych, a także pełni rolę Inspektora Ochrony Danych. Od początku swojej praktyki procesowej reprezentuje także Klientów w procesie karnym.

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • kilkaset postępowań sądowych z różnych dziedzin prawa
 • reprezentacja Klientów przed różnego rodzaju instytucjami (Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego, itp.)
 • doradztwo w projektach z zakresu ochrony danych osobowych
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE:
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009)
 • Wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2017).
 • Posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.
Języki: polski, angielski
CZYTAJ WIĘCEJ
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2021)
 • Stypendystka programu Erasmus+ - Sofia University St. Kliment Ohridski (2020)
 • Zaangażowana w działalność uczelnianą i wolontariat: -Członkini Interdyscyplinarnego Koła Prawa Korporacyjnego UKSW (2018-2020) -Mentorka programu Erasmus+ (2019) -Wolontariuszka Maratonu Pisania Listów Amnesty International (2018) -Wolontariuszka Namiotu Wschodniego podczas Slot Art Festiwal (2017-2019)
 • Autorka prac dyplomowych z zakresu prawa administracyjnego - kontroli wewnątrzadministracyjnej (licencjat) i polskich rozwiązań prawnych obejmujących powierzanie pracy cudzoziemcom spoza UE (magisterium).
 • Doświadczenie w obszarze administracji zdobywała podczas stażu w centralnym urzędzie administracji rządowej - Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Departamencie Nadzoru i Kontroli, a także podczas pracy w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Języki: polski, angielski