Zespół

Luiza Piskorek specjalizuje się w prawie mediów audiowizualnych i prawie autorskim. Świadczy pomoc prawną polskim i zagranicznym nadawcom programów TV, operatorom TV i platform internetowych udostępniającym treści audio-wideo i muzykę oraz producentom treści audio-wideo i muzycznych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Luiza Piskorek specjalizuje się w prawie mediów audiowizualnych i prawie autorskim. Świadczy pomoc prawną polskim i zagranicznym nadawcom programów TV, operatorom TV i platform internetowych udostępniającym treści audio-wideo i muzykę oraz producentom treści audio-wideo i muzycznych. Doradza przy dystrybucji, pozyskiwaniu i produkcji treści audio-wideo oraz muzyki, w tym w kwestiach związanych z wykorzystaniem nowych technologii w mediach. W obszarze doradztwa prawnego Luizy znajduje się także sprzedaż czasu reklamowego i powierzchni reklamowej w różnych formach dystrybucji programów TV oraz treści audio-wideo i muzycznych.

Luiza posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej także międzynarodowych kontraktów handlowych dotyczących dystrybucji żywności, środków higienicznych, kosmetycznych oraz wyrobów medycznych i produktów leczniczych, w tym transferu i licencjonowania technologii do ich produkcji i dystrybucji.

Posiada również wieloletnią praktykę zawodową związaną z bieżącym doradztwem korporacyjnym na rzecz spółek, a także przy zmianach właścicielskich przedsiębiorców, transakcjach M&A i reorganizacjach spółek i grup kapitałowych.

Luiza zdobyła doświadczenie zawodowe w międzynarodowych kancelariach prawnych, a także jako prawnik  in-house w spółkach, w tym w spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach należących do globalnych korporacji.

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE:
 • Wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2010)
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001) oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2000)
 • Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge
 • Podyplomowe Studium Menedżerskie Szkoły Głównej Handlowej
Języki: polski, angielski (ILEC – International Legal English Certificate), niemiecki.
Aleksander Woźnicki specjalizuje się w postępowaniach karnogospodarczych („white collar crime”), w postępowaniach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji oraz złożonych sporach korporacyjnych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Aleksander Woźnicki specjalizuje się w postępowaniach karnogospodarczych („white collar crime”), w postępowaniach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji oraz złożonych sporach korporacyjnych.

Prelegent podczas konferencji i szkoleń z zakresu odpowiedzialności prawnej członków zarządu spółek kapitałowych, autor publikacji dotyczących nielegalnie pozyskanych dowodów.

We współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka reprezentuje pro bono osoby narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie z uwagi na swoją niepełnosprawność.

Występuje jako arbiter w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Polubownym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

JEGO DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • uczestnictwo w sporze karnym pomiędzy akcjonariuszami jednej z największych firm telekomunikacyjnych na polskim rynku
 • reprezentowanie klientów w sprawie tzw. grupy trzymającej giełdę
 • reprezentowanie polskich i międzynarodowych podmiotów pokrzywdzonych cyberprzestępstwami
 • Pracował w międzynarodowych kancelariach Wolf Theiss i Beiten Burkhardt oraz dwóch innych wiodących warszawskich kancelariach Gessel oraz Rymar i Partnerzy.

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002)
 • Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego podatkowego na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2006)
 • Członek stowarzyszenia Friends of ERA przy Europejskiej Szkole Prawa w Trewirze
Języki: polski, angielski
Izabella Woźnicka specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego w tym skomplikowanych procesach odszkodowawczych, reprezentuje również Klientów w postępowaniach ekstradycyjnych i deportacyjnych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Izabella Woźnicka specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego w tym skomplikowanych procesach odszkodowawczych, reprezentuje również Klientów w postępowaniach ekstradycyjnych i deportacyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych w tym wspiera Start up’y od ich pierwszych kroków w biznesie aż po wyjście z inwestycji z sukcesem; doradza stowarzyszeniom oraz fundacjom.

Odbyła kilkumiesięczne praktyki w działach politycznych i prawnych Ambasad i Konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej w Szwajcarii i Izraelu, podczas których doradzała w zakresie prawa międzynarodowego prywatnego.

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • obsługa Start up’ów m.in. z branży medtech, legaltech oraz ochrony środowiska (ecotrendy i zero waste)
 • kilkaset postępowań odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielom
 • doradztwo w złożonych procesach inwestycyjnych np. Internet dla Mazowsza
 • reprezentację w licznych postępowaniach ekstradycyjnych i deportacyjnych

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE:
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego (2009)
 • Studiowała również na Wydziale Prawa w Zurychu – Universität Zürich, Rechtswissenschaftliche Fakultät (2006 – 2007)
 • Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2013), wcześniej na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu (2009)
 • Posiada uprawnienia mediatora i negocjatora w sprawach gospodarczych przyznane przez Polskie Centrum Mediacji (2010)
Języki: polski, angielski, niemiecki
Janusz Woźnicki specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych, karnych, karno gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ
Janusz Woźnicki specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych, karnych, karno gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.

Reprezentuje z powodzeniem zarówno pracodawców, jak i pracowników w postępowaniach z zakresu Prawa pracy, m. in. w sprawach związanych z kontraktami menedżerskimi, umowami o zakazie konkurencji, sprawach dotyczących ustania stosunku pracy.

Doradza w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W 2013 roku uzyskał licencję syndyka. Pełni funkcje syndyka, zarządcy i nadzorcy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

JEGO DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych Spółek, w tym spółek giełdowych
 • reprezentowanie Klientów w dużych, medialnych postępowaniach karnych i karno gospodarczych
 • przeprowadzenie ponad stu postępowań rodzinnych i spadkowych
 • prowadzenie negocjacji i doradztwo w złożonych sporach korporacyjnych

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE:
 • Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych (2019)
 • Wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych - nr licencji 672 (2013)
 • Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego podatkowego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012)
 • Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2007)
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001)
Języki: polski, angielski
Sebastian Urban specjalizuje się w prawie mediów, własności intelektualnej, prawie reklamy, nieuczciwej konkurencji oraz nowych technologii.
CZYTAJ WIĘCEJ
Sebastian Urban specjalizuje się w prawie mediów, własności intelektualnej, prawie reklamy, nieuczciwej konkurencji oraz nowych technologii. Ma również szerokie doświadczenie w negocjowaniu oraz pracy nad umowami licencyjnymi, franczyzowymi oraz na udzielenie praw telewizyjnych.

JEGO DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
Od 2002 roku pracował w międzynarodowych kancelariach, zespołach adwokackich (chambers) oraz międzynarodowych firmach z sektora mediów i telekomunikacji w Londynie i w Warszawie. W latach 2011 – 2015, Sebastian zajmował stanowisko Dyrektora Prawnego odpowiedzialnego za Europę Środkową w Discovery Networks.

W 2011 roku uzyskał, z wynikiem bardzo dobrym, tytuł adwokata (barrister) w The Honourable Society of the Inner Temple w Londynie, a w 2016 roku, po powrocie na stałe do Polski, ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Doradza zarówno w sprawach dotyczących prawa polskiego jak i prawa Anglii i Walii. Włada językiem angielskim na poziomie języka ojczystego zarówno w mowie jak i w piśmie.

Jest mediatorem w Międzynarodowym Centrum Mediacji.

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE:
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003)
 • Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim(2009)
 • Absolwent British Centre for English and European Legal Studies, University of Cambridge (2003)
 • Ukończył Graduate Diploma in Law, College of Law, Londyn (2007)
 • Ukończył Bar Vocational Course, College of Law, Londyn (2011)
 • Ukończył angielską aplikację adwokacką w The Honourable Society of the Inner Temple w Londynie (2011)
 • Ukończył polską aplikacje radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2016)
Języki: polski, angielski
Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych obrotu nieruchomościami. Bliskie jego zainteresowaniom jest prawo rzeczowe w kontekście sporów powstających na tle tytułu prawnego do nieruchomości, jak również ochrona własności i innych praw rzeczowych na styku z prawem administracyjnym.
CZYTAJ WIĘCEJ
Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych obrotu nieruchomościami. Bliskie jego zainteresowaniom jest prawo rzeczowe w kontekście sporów powstających na tle tytułu prawnego do nieruchomości, jak również ochrona własności i innych praw rzeczowych na styku z prawem administracyjnym.

Jest m. in. autorem publikacji: „Dekret Warszawski. Wybrane aspekty systemowe” (Wydawnictwo C.H. Beck)

Jego doświadczenie obejmuje pracę w międzynarodowych kancelariach, m.in.: Beiten Burkhardt, White & Case, Hogan&Hartson

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI PRACĘ W MIĘDZYNARODOWYCH KANCELARIACH:
 • Beiten Burkhardt
 • White & Case,
 • Hogan&Hartson
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE:
 • Absolwent kursu prawa angielskiego i europejskiego Board of Continuing Education of Cambridge University (1996)
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1997)
 • Wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2001)
 • Obrona pracy doktorskiej pt. „Dekret Warszawski- postępujące wywłaszczenie nieruchomości.” (2013)
Języki: angielski, rosyjski, włoski, hiszpański, francuski
Małgorzata Boszko jest adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, spółek, administracyjnym, budowlanym oraz w zamówieniach publicznych i projektach PPP.
CZYTAJ WIĘCEJ
Małgorzata Boszko jest adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, spółek, administracyjnym, budowlanym oraz w zamówieniach publicznych i projektach PPP. Małgorzata Boszko reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Małgorzata Boszko doradza polskim i zagranicznym podmiotom przy projektach technologicznych, infrastrukturalnych i budowlanych, przy transakcjach M&A, w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych i przy projektach PPP w takich sektorach jak opieka zdrowotna, budownictwo, w tym budownictwo dróg i autostrad, w sektorze kolejowym i technologicznym, a także wspiera je w ich bieżącej działalności.

JEJ SPECJALIZACJE OBEJMUJĄ:
 • Prawo spółek
 • M&A
 • prawo budowlane i nieruchomości
 • zamówienia publiczne i projekty PPP
 • prawo własności intelektualnej
 • digital law
 • postępowania sądowe i arbitrażowe
JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • European Law Institute – Wiedeń, Austria – ELI Individual Fellow, Członek Specjalnej Grupy Roboczej dotyczącej prawa nowych technologii.
 • Wolf Theiss P. Daszkowski sp. k. (Warszawa i Wiedeń)
 • Beiten Burkhardt P. Daszkowski sp.k.
 • realizacja akademickich prawniczych projektów badawczych w Polsce i w Niemczech
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE:
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka zakończona egzaminem adwokackim w roku 2013,
 • Uniwersytet Jagielloński & Ruprecht-Karls-Universität w Heildelbergu & Johannes-Guttenberg-Universität w Moguncji – Europejskie Kolegium Doktoranckie,
 • Uniwersytet Warszawski & Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität w Bonn – Szkoła Prawa Niemieckiego,
 • Bucerius Law School w Hamburgu – Bucerius Summer Program in International Business Law,
 • Uniwersytet Warszawski & University of Cambridge – Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego,
 • University of Florida, Fredric G. Levin College of Law (Gainesville, USA) & Uniwersytet Warszawski – Szkoła Prawa Amerykańskiego.
Języki: polski, angielski, niemiecki, rosyjski
Aleksandra Paciorkiewicz specjalizuje się w prawie podatkowym w szczególności w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Aleksandra Paciorkiewicz specjalizuje się w prawie podatkowym w szczególności w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczy usługi z zakresu doradztwa podatkowego zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Posiada szerokie doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym a także w weryfikowaniu umów, pod względem ich zgodności z przepisami podatkowymi oraz w ocenie skutków podatkowych realizowanych transakcji gospodarczych.

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • pełnienie przez wiele lat funkcję doradcy podatkowego in house w jednej z największych Spółek Skarbu Państwa opracowywanie regulacji wewnętrznych i procedur podatkowych składających się na politykę podatkową firmy
 • współpraca z międzynarodowymi kancelariami doradztwa podatkowego.

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001),
 • Ukończyła Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2004),
 • Ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie rachunkowości i podatków przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2006),
 • Wpisana na listę Doradców Podatkowych (2007),
 • Ukończyła Kurs na samodzielnego Księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (2011)
Marta Krzyśków-Szymkowicz specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Rzecznik patentowy, mediator sądowy, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
CZYTAJ WIĘCEJ
Marta Krzyśków-Szymkowicz specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Rzecznik patentowy, mediator sądowy, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prowadzi postępowania dotyczące praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi w Polsce, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante oraz w Światowym Biurze Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia skomplikowanych sporów na gruncie praw własności przemysłowej zarówno w Polsce jak i na Świecie. Autorka licznych publikacji krajowych oraz zagranicznych o problematyce prawa własności przemysłowej. Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych.

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • prawo własności intelektualnej i przemysłowej
 • doradztwo strategiczne w zakresie ochrony praw własności przemysłowej w przedsiębiorstwach w ujęciu krajowym oraz globalnym
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie naruszeń praw osób trzecich, w tym praw własności przemysłowej oraz zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji
 • z sukcesem przeprowadziła wiele skomplikowanych i trudnych negocjacji, które zakończyły się podpisanie ugody.

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
 • Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2004),
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Własności Przemysłowej ,
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007) Studia Podyplomowe w zakresie Zagadnień Legislacyjnych,
 • Absolwentka Studium Prawa Rosyjskiego (2004) na Uczelni Łazarskiego przy współudziale Uniwersytetu i. Łomonosowa w Moskwie,
 • Wpisana na listę rzeczników patentowych (2011),
 • Wpisana na listę europejskich rzeczników patentowym ds. unijnych znaków towarowych oraz wzorów przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (2011),
 • Zawodowy pełnomocnik oraz mediator międzynarodowy przed Światowym Biurem Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.
 • posiada uprawnienia mediatora sądowego oraz jest mediatorem Konfederacji Lewiatan,
 • członek kadry naukowej Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością,
 • Od września 2017 r,. została wybrana na czteroletnią kadencję w MARQUES – The Association of European Trade Mark Owners jako członek międzynarodowej grupy Dispute Resolution Team,
 • Od czerwca 2018 r. została wybrana na czteroletnią kadencję w ECTA - European Communities Trade Mark Assosiation jako członek międzynarodowej grupy Copyright Team
Konrad Mastalerz posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte przy prawnej obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów rynku mediowego oraz przedsiębiorstw sektora energetycznego.
CZYTAJ WIĘCEJ
Konrad Mastalerz posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte przy prawnej obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów rynku mediowego oraz przedsiębiorstw sektora energetycznego.

Dla przedsiębiorstw sektora paliw płynnych przygotowywał liczne pisma procesowe z zakresu procedury sądowo-administracyjnej w obszarze podatku akcyzowego, jak również uzyskał doświadczenie w zakresie postępowań koncesyjnych i związanych z odpowiedzialnością koncesjonariuszy. Uczestniczył w prawnej obsłudze izby gospodarczej, dzięki czemu miał możliwość zmierzenia się z ze skomplikowanymi zagadnieniami prawnymi istotnymi dla całego sektora energetyki.

JEGO DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • Sektor mediów, między innymi przygotowywał umowy licencyjne, umowy barterowei sponsorskie, a także przygotowywał regulaminy świadczenia usług.
 • Obecnie, specjalizuje się w prawie procesowym i gospodarczym, przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień prawa energetycznego, mediów oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011)
 • Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2010)
Języki: polski, angielski
Krzysztof Radaszkiewicz od początku drogi zawodowej specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
CZYTAJ WIĘCEJ
Krzysztof Radaszkiewicz od początku drogi zawodowej specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

JEGO DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
Doświadczenia mec. Radaszkiewicza obejmuje reprezentację klientów przed sądami powszechnymi m. in. w sprawach o:
 • podział majątku wspólnego (o dużym stopniu skomplikowania);
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • odszkodowanie z powodu rozwiązania stosunku pracy;
 • stwierdzenie nabycia spadku i zachowek;

W ramach swojej praktyki mec. Radaszkiewicz sporządza pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne oraz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Jako współpracownik Kancelarii WP LAW mec. Radaszkiewicz wspiera wspólników w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, karnych oraz sądowo-administracyjnych.

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (2009);
 • aplikacja adwokacja w Izbie Adwokackiej w Warszawie (2010-2012), adwokat od 2013 roku;
Języki: polski, angielski
Paulina Sobieska specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, prawa spółek oraz prawa kontraktowego. Prowadzi z sukcesem postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego, cywilnego gospodarczego, rejestrowego oraz prawa pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ
Paulina Sobieska specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, prawa spółek oraz prawa kontraktowego. Prowadzi z sukcesem postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego, cywilnego gospodarczego, rejestrowego oraz prawa pracy.

Zajmuje się doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych, obsługą korporacyjną i negocjacjami umów. Opiniuje kwestie i rozwiązuje zagadnienia prawa konsumenckiego.

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • obsługę in-house podmiotów rynku finansowego.
 • obsługę postępowań administracyjnych przed organami nadzoru i regulatorami (KNF, UOKIK, Rzecznik Finansowy, UODO).
 • udział w projektach zmian kapitałowych i właścicielskich spółek akcyjnych i spółek z o.o.
 • doradztwo prawne dla sektorów: ubezpieczeniowego, budowalnego, telekomunikacyjnego i transportowego.
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie (2011);
 • Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2017).
Języki: polski, angielski
Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Dysponuje szeroką wiedzą praktyczną w zakresie prawa zobowiązań, prawa korporacyjnego, jak również prawa pracy.
CZYTAJ WIĘCEJ
Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym.Dysponuje szeroką wiedzą praktyczną w zakresie prawa zobowiązań, prawa korporacyjnego, jak również prawa pracy.

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • doradztwo w zakresie sporów korporacyjnych,
 • współpracowała z największymi kancelariami krajowymi i o zasięgu międzynarodowym, doradzając klientom m.in. z branży budowlanej, nieruchomości, telekomunikacyjnej i energetycznej.
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2006)
 • Aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim (2006)
 • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa i Administracji (2003)
 • Cambridge University we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Diploma in an Introduction to English Law and the Law of European Union (2002)
 • Uniwersytet w Orleanie (Francja), program stypendialny Erasmus, 2000
Języki: polski, angielski, francuski
Arkadiusz Bafia specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w tym w szczególności prawie spółek (doradzanie przedsiębiorcom, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, sporządzanie opinii prawnych, czynności przed sądem rejestrowym) oraz prawie cywilnym.
CZYTAJ WIĘCEJ
Arkadiusz Bafia specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w tym w szczególności prawie spółek (doradzanie przedsiębiorcom, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, sporządzanie opinii prawnych, czynności przed sądem rejestrowym) oraz prawie cywilnym (sporządzanie i opiniowanie umów, sprawy wieczystoksięgowe, jak również wiele innych.

JEGO DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
Jako absolwent prawa angielskiego, Arkadiusz posiada znaczącą wiedzę w zakresie prawa brytyjskiego i międzynarodowego. Zajmuje się także sprawami procesowymi z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z bieżącą obsługą korporacyjną spółek.

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwent Prawa Angielskiego (z wyróżnieniem) na University of Huddersfield (Manchester; 2012).
 • Oficjalne uznanie prawniczych studiów licencjackich i magisterskich w Rzeczypospolitej Polskiej (2014).
 • Wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2016).
 • Ukończył Roczne Podyplomowe Studium Prawa Spółek w Uniwersytecie Warszawskim (2017).
 • Odbył praktyki w Deloitte oraz Ernst & Young.
Języki: polski, angielski
Magdalena Imańska specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
CZYTAJ WIĘCEJ
Magdalena Imańska specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2018)
 • Wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2020)
Języki: polski, angielski
Magdalena Łopatko specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i karnego. Zdobywała doświadczenie pracując w dziale prawnym podmiotu działającego m.in. w branży informatycznej i komputerowej oraz spółki zajmującej się obrotem nieruchomościami.
CZYTAJ WIĘCEJ
Magdalena Łopatko specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i karnego. Zdobywała doświadczenie pracując w dziale prawnym podmiotu działającego m.in. w branży informatycznej i komputerowej oraz spółki zajmującej się obrotem nieruchomościami.

Występuje przed Sądami, gdzie reprezentuje Klientów w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, w tym również rodzinnego oraz prawa karnego. Jest Autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń.

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • doradztwo prawne w zakresie wyrobów medycznych, w tym między innymi w kwestii oznakowania i instrukcji użytkowania wyrobu medycznego, dokonywania zgłoszeń i powiadomień do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • przeprowadzenie z sukcesem szeregu negocjacji, zakończonych zawarciem przez strony ugody sądowej lub pozasądowej
 • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, prawo umów
 • koordynację i zarządzanie pracą zespołu prawników zajmującego się windykacją i dochodzeniem należności
 • dochodzenie roszczeń w sprawach z zakresu naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia na kierunku administracja (2011)
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia na kierunku prawo (2014)
 • Wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2017)
Języki: polski, angielski
Joanna Mańkowska specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym również rodzinnego, odszkodowawczego i karnego.
CZYTAJ WIĘCEJ
Joanna Mańkowska specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym również rodzinnego, odszkodowawczego i karnego. Ponadto specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego i karnego, które zdobywała w wielu kancelariach prawniczych. Doradza przedsiębiorcom z zakresu ochrony danych osobowych, w tym przygotowuje przedsiębiorców do spełnienia wymogów z zakresu ochrony danych osobowych, a także pełni rolę Inspektora Ochrony Danych.

JEJ DOŚWIADCZENIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
 • kilkaset postępowań sądowych z różnych dziedzin prawa
 • doradztwo w projektach z zakresu ochrony danych osobowych
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE:
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009)
 • Wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2017).
 • Posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.
Języki: polski, angielski
CZYTAJ WIĘCEJ
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Absolwent Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2019).
 • Obronił pracę magisterską pt. „Odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy leasingu przez finansującego.”
Języki: polski, angielski
CZYTAJ WIĘCEJ
WYKSZTAŁCENIE I DODATKOWE INFORMACJE
 • Ukończyła XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie (2014).
 • Jest studentką 3 roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Języki: polski, angielski, niemiecki