WP Law dołączyła do inicjatywy Greener Litigation

WPLaw podpisała #GreenerLitigationPledge przygotowaną przez Greener Litigation

https://lnkd.in/gytZxyqd

Nasza Kancelaria od wielu lat wspiera ruchy prośrodowiskowe, których celem jest zachowanie neutralności klimatycznej działań, jak również sama prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług prawniczych w tym duchu.

Nasi prawnicy uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, debatach i projektach (w tym lobbingowych) mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko i zapewnienie możliwe neutralnych skutków podejmowanych działań na przyszłość.

Chcecie dowiedzieć się więcej o naszych działaniach, a może nawet do nich dołączyć – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z [email protected]

Komentarze są wyłączone.