Mając umowę kredytu walutowego masz dwie możliwości wyboru roszczenia, z którym wystąpisz na drogę postępowania sądowego tj. odkredytowania albo odwalutowania.

  • Odkredytowienie, czyli unieważnienie umowy w całości – w takiej sytuacji Bank jest obowiązany zwrócić Tobie wszelkie świadczenia pieniężne, jakie spełniłeś na rzecz Banku, w tym spłaty rat kapitałowo – odsetkowych, prowizja od udzielenia kredytu, koszty ubezpieczenia, koszty UNWW i inne koszty okołokredytowe, jakie poniosłeś, albo jakie pobrał Bank. Natomiast Ty jesteś zobowiązany do Banku zwrócić wysokość wypłaconego – nie wpisanego w umowie, ale otrzymanego – kredytu – o ile roszczenie Banku nie uległo przedawnieniu.
  • Odwalutowanie, czyli unieważnienie poszczególnych postanowień umownych określających mechanizm indeksacji stosowany przez Bank skutkuje koniecznością zwrotu nadpłaty, jaką spłacałeś przez te wszystkie lata kiedy Bank dokonywał przeliczeń na podstawie abuzywnych postanowień umownych oraz brak możliwości stosowania tych przeliczeń przez Bank w przyszłości – w tej sytuacji umowa jednak dalej obowiązuje i jej pozostałe postanowienia umowne.

Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu: [email protected]

Komentarze są wyłączone.