W ramach praktyki naszej kancelarii, od wielu lat doradzamy przedsiębiorcom z Polski (ale też z innych krajów) w zakresie prawa Anglii i Walii. W szczególności:

a) udzielamy konsultacji i porad prawnych;

b) przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy projekty umów;

c) przygotowujemy i opiniujemy projekty aktów wewnętrznych przedsiębiorstw;

d) sporządzamy opinie prawne;

e) reprezentujemy klientów przed niektórymi trybunałami oraz w postępowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych.

Jeżeli konieczna jest reprezentacja naszego klienta w sądzie w Anglii lub w Walii, przygotowujemy specjalny dokument z wytycznymi (instructions to counsel) dla adwokata angielskiego, praktykującego w Anglii i Walii, który wspólnie z nami prowadzi sprawy sądowe na miejscu w Wielkiej Brytanii.

Zwiększenie zainteresowania ze strony klientów tego typu doradztwem, zaowocowało zatrudnieniem przez nas dodatkowych prawników i wydzieleniem osobnego Zespołu Prawa Angielskiego (zwanego także „Brexit Desk”). Brexit Desk tworzą prawnicy, którzy ukończyli studia prawnicze w Wielkiej Brytanii i władają biegle językiem angielskim. Zespół działa pod przewodnictwem Sebastiana Urbana, angielskiego adwokata (barrister of England and Wales) z ponad 16-letnim doświadczeniem w doradzaniu podmiotom gospodarczym i klientom indywidualnym pod prawem Anglii i Walii.

Na jakim etapie jest Brexit? Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku. Po 47 latach członkostwa w Unii Europejskiej. Zgodnie z Umową o Wystąpieniu z Unii Europejskiej, Wielka Brytania jest teraz oficjalnie państwem trzecim wobec Unii Europejskiej.

Unia Europejska i Wielka Brytania uzgodniły okres przejściowy, który potrwa do 31 grudnia 2020 roku i prawdopodobnie nie zostanie przedłużony. Do tego czasu prawo Unii Europejskiej nadal będzie miało zastosowanie do Wielkiej Brytanii. Po okresie przejściowym, Wielka Brytania będzie rządziła się swoim prawem i podlegała międzynarodowym umowom, których jest stroną.

Polskie firmy od wielu lat ściśle współpracowały z partnerami z Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania przez wiele lat była i, jak dotąd, pozostaje jednym z głównych rynków zbytu dla polskich przedsiębiorstw. W Wielkiej Brytanii pracują i mieszkają setki tysięcy Polaków, uczą się tysiące polskich studentów. Firmy z Wielkiej Brytanii były jednymi z pierwszych, które otwierały oddziały swoich przedsiębiorstw w Polsce po 1989 roku. Mamy z Wielką Brytanią ścisłe związki gospodarcze, edukacyjne i kulturowe.

Umowy, które regulują współpracę między podmiotami z Polski i Wielkiej Brytanii często podlegają prawu Anglii i Walii oraz jurysdykcji sądów w Londynie. Znajomość tego prawa, szczególnie w świetle Brexitu, staje się kluczowa dla podmiotów, które utrzymują stosunki gospodarcze z Wielką Brytanią.

Jeżeli potrzebują Państwo porady w zakresie prawa angielskiego, umowy zawartej z podmiotem z Wielkiej Brytanii lub prowadzą Państwo negocjacje lub spór z kontrahentem z Wielkiej Brytanii, zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z mec. Sebastianem Urbanem:e-mail: [email protected]

Komentarze są wyłączone.