W związku z tym, iż stało się faktem, iż Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej, informuję, iż z dniem zakończenia okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r., nastąpi także wiele zmian w zakresie prawa własności przemysłowej.

Znaki zgłoszone w EUIPO, a nie zarejestrowane do dnia 31 grudnia 2020 r. będą musiały zostać poddane nowej procedurze według prawa brytyjskiego, co także będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów zarówno urzędowych przed Brytyjskim Urzędem Patentowym, jak i związanych z honorarium rzecznika patentowego.

Znaki zarejestrowane do dnia 31 grudnia 2020 r. automatycznie zostaną zarejestrowane w Wielkiej Brytanii i zostaną wpisane do tamtejszych rejestrów.

Jeśli zatem w planach na ten rok, przewidujecie Państwo zgłoszenie znaków towarowych czy wzorów przemysłowych w EUIPO, rekomendujemy dokonanie tego niezwłocznie, nie później jednak niż do końca kwietnia.

Ponadto, zważywszy, iż większość podmiotów z całej Unii Europejskiej (i nie tylko) będzie zgłaszać w tym roku znaki towarowe i wzory przemysłowe w celu zoptymalizowania kosztów, procedury przed EUIPO zostaną zapewne przedłużone.

Komentarze są wyłączone.