OBSZARY PRAKTYKI

KONTRAKTY HANDLOWE - NEGOCJOWANIE, PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

SPRAWY KORPORACYJNE ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE
 I ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCÓW

PROCESY SĄDOWE, ARBITRAŻOWE,PRZEDSĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

WHITE COLLAR CRIME CYBERCRIME

PRAWO AUTORSKIE I PRAWO W MEDIACH

E-COMMERCE

SPRAWY PRACOWNICZE 
I ZATRUDNIENIE KADRY MENEDŻERSKIEJ

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO PRAWNE 
DLA SEKTORA LOTNICTWA CYWILNEGO

POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

OBSŁUGA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I SPRAWY ŚRODOWISKOWE