WSPARCIE PRAWNE DLA KLIENTÓW 
W SPRAWACH PRYWATNYCH

Kancelaria obejmuje wsparciem prawnym Klientów także w ich prywatnych sprawach życia codziennego, zarówno w zakresie wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych, w tym wypracowania zasad sukcesji przez następców prawnych, jak również sporach sądowych oraz innych bieżących sprawach.

W tym zakresie w szczególności reprezentujemy Klientów w postępowaniach:

  • rozwodowych
  • o podział majątku
  • dotyczących alimentów i opieki nad małoletnimi
  • o stwierdzenie nabycia spadku
  • o dział spadku

Bierzemy także udział w rozmowach dotyczących spraw rodzinnych, osobowych i majątkowych.

Pomagamy również w ustaleniu stanu prawnego nieruchomości.