WHITE COLLAR CRIME, CYBERCRIME

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa karnego gospodarczego:

  • przeprowadza śledztwa wewnętrzne
  • przeprowadza audyty karnogospodarcze
  • reprezentuje Klientów w sprawach karnogospodarczych przed organami ścigania oraz sądami
  • wspiera Klientów w postępowaniach opartych na FCPA oraz the British Bribery Act;
  • opracowuje opinie w zakresie rodzimych regulacji dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych
  • wspiera w odzyskiwaniu utraconych środków finansowych przez podmioty pokrzywdzone cyberprzestępstwem