SPRAWY PRACOWNICZE 
I ZATRUDNIENIE KADRY MENEDŻERSKIEJ

W ramach obsługi spraw pracowniczych, Kancelaria doradza w zakresie:

 • indywidualnego prawa pracy, w sprawach:
  • doboru najkorzystniejszej formuły zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) oraz nawiązywania, modyfikacji i rozwiązania stosunku zatrudnienia
  • bieżącego doradztwa w sprawach dotyczących   wynagradzania, czasu pracy, urlopów i innych
  • bieżącego doradztwa w zakresie ubezpieczeń    społecznych i opodatkowania stosunku zatrudnienia
  • sporów sądowych z zakresu prawa pracy
 • zbiorowego prawa pracy, w sprawach:
  • przygotowania i wdrożenia  wewnętrznych źródeł prawa pracy i ich zmian (zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania, regulaminów funduszu socjalnego)
  • restrukturyzacji i zmian zatrudnienia (procesy zwolnień grupowych, przekształcenia pracodawców)
  • przygotowywanie i wdrożenie innych regulacji  wewnętrznych (systemów oceniania pracowników, procedur antymobbingowych, zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych, polityki podroży służbowych i  benefitów pracowniczych, programów dobrowolnych odejść i innych)
  • wsparcia w relacjach ze związkami zawodowymi i radami pracowników
 • zatrudniania kadry menedżerskiej