SPECJALISTYCZNE DORADZTWO PRAWNE 
DLA SEKTORA LOTNICTWA CYWILNEGO

Kancelaria świadczy (od 1.11.2017) doradztwo prawne w zakresie tworzenia i bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora lotnictwa cywilnego, w tym m.in.:

 • postępowań administracyjnych (regulacyjnych) przed ULC związanych z uzyskaniem i utrzymaniem AOC i koncesji przewoźnika lotniczego, zezwoleń w zakresie  lotniczej działalności gospodarczej 
 • bieżącej działalności podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą
 • umów typowych dla  działalności różnych podmiotów z sektora lotnictwa cywilnego, m.in.:
  • zakupu i  leasingu samolotów i innych statków powietrznych (dry lease), umowy wet lease (in, out), umowy czarteru
  • dotyczących obsługi technicznej statków powietrznych,
  • umów dot. zakupu części; umów poolowych, umów handlingowych, cateringowych
  • umów AIP, CIP, SPA, code-share, interline i innych
 • finansowania statków powietrznych (leasingu) –  standardów zabezpieczeń, charakterystycznych kwestii technicznych, ubezpieczeń lotniczych
 • sporów przed sądami powszechnymi i administracyjnym dot. specyfiki działalności – m.in.obsługa roszczeń odszkodowawczych pasażerskich (261/2004), roszczeń związanych z uszkodzeniem statków powietrznych; sporach z regulatorami