PROCESY SĄDOWE, ARBITRAŻOWE, PRZEDSĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych, karno-gospodarczych oraz pracowniczych, przed sądami powszechnymi jak również w postępowaniach arbitrażowych.

Partnerzy Kancelarii specjalizują się w szczególności w zastępstwie Klientów w  postępowaniach:

  • w  sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody majątkowe i osobowe, w tym skomplikowanych postępowaniach w zakresie nietypowych szkód komunikacyjnych oraz błędów medycznych
  • przed WSA i NSA, w tym w sprawach decyzji środowiskowych
  • w sprawach nieuczciwej konkurencji;
  • w sprawach pracowniczych

Ponadto, prawnicy Kancelarii prowadzą postępowania we wszelkich sprawach rodzinnych.

Kancelaria zapewnia też Klientom wsparcie na etapie przedsądowym tak, aby w miarę możliwości sprawy klientów mogły zostać rozwiązane bez konieczności zaangażowania w spór sądowy.