POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZE

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w procesach odszkodowawczych zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym.

W tym zakresie Kancelaria świadczy pomoc prawną w:

  • wypełnianiu procedur odszkodowawczych na etapie przedsądowym
  • zgłaszaniu roszczeń do zakładów ubezpieczeń lub innych podmiotów odpowiedzialnych za proces likwidacji szkody
  • negocjowaniu odszkodowań z zakładami ubezpieczeń
    i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za likwidację szkody
  • postępowaniach karnych przeciwko sprawcom wypadków
    i innym osobom zobowiązanym do naprawienia szkody

Ponadto Kancelaria zapewnia:

  • wsparcie w zakresie współpracy z lekarzami oraz biegłymi z innych specjalizacji w celu kompleksowego przygotowania sprawy do dochodzenia odszkodowania