KONTRAKTY HANDLOWE – NEGOCJOWANIE, PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

W ramach obsługi prawnej kontraktów handlowych, Kancelaria świadczy doradztwo w zakresie:

 • strukturyzacji  i przygotowywania  projektów umów
 • oceny ryzyk prawnych umów
 • negocjowania umów
 • form prawnych zabezpieczenia należytego wykonania umów
 • opracowywania i wdrażania procedur realizacji umów
 • prawidłowości realizacji umów
 • prawidłowości rozliczeń umów
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umów

Doświadczenie partnerów Kancelarii w tym zakresie  obejmuje między innymi wsparcie przedsiębiorców w następujących umowach:

 • realizacji wspólnego projektu lub przedsięwzięcia 
  (np. umowy joint-venture, konsorcja)
 • finansowania
 • leasingu i dzierżawy maszyn i sprzętu o wartości powyżej 100.000.000 zł
 • z zakresu prawa autorskiego, w tym licencji
 • o świadczenia reklamowe, marketingowe, barterowe, sponsoringowe