KONTRAKTY HANDLOWE – NEGOCJOWANIE, PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

W ramach obsługi prawnej kontraktów handlowych, Kancelaria świadczy doradztwo w zakresie:

  • strukturyzacji  i przygotowywania  projektów umów
  • oceny ryzyk prawnych umów
  • negocjowania umów
  • form prawnych zabezpieczenia należytego wykonania umów
  • opracowywania i wdrażania procedur realizacji umów
  • prawidłowości realizacji umów
  • prawidłowości rozliczeń umów
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umów

Doświadczenie partnerów Kancelarii w tym zakresie  obejmuje między innymi wsparcie przedsiębiorców w następujących umowach:

  • realizacji wspólnego projektu lub przedsięwzięcia 
    (np. umowy joint-venture, konsorcja)
  • finansowania
  • leasingu i dzierżawy maszyn i sprzętu o wartości powyżej 100.000.000 zł
  • z zakresu prawa autorskiego, w tym licencji
  • o świadczenia reklamowe, marketingowe, barterowe, sponsoringowe