KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno w zakresie ich bieżącego funkcjonowania, jak też w zakresie skomplikowanych procesów inwestycyjnych, złożonych kontraktów handlowych, negocjacji, przekształceń własnościowych, restrukturyzacji oraz zakończenia działalności.

W tym w zakresie wspieramy naszych Klientów w:

 • zawieraniu oraz realizacji bieżących umów
 • zawieraniu umów inwestycyjnych oraz umów
  w zakresie pozyskiwania finansowania
 • prowadzeniu sporów gospodarczych, cywilnych
  i karno-gospodarczych
 • sprawach pracowniczych
 • zakładaniu spółek, obsłudze ich funkcjonowania
  oraz obsłudze organów tych spółek
 • przekształceniach organizacyjnych i własnościowych, restrukturyzacjach, zakończeniu działalności