CONTACT

Address

Al. Jerozolimskie 101/4
02-011 Warszawa

Contact

tel. +48 22 89 12 585 biuro@wplaw.pl

Other information

NIP: 7010698804 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS numer KRS: 681475