E-COMMERCE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • opracowywania ram prawnych funkcjonowania serwisów internetowych oraz świadczenia usług za ich pośrednictwem
  • sprzedaży treści audio i audiovideo za pośrednictwem Internetu
  • bieżącego doradztwa na rzecz podmiotów świadczących usługi w Internecie, w tym w zakresie obowiązków informacyjnych dostawców usług internetowych i ich odpowiedzialności wobec konsumentów
  • doradztwa przy wdrażaniu funkcjonowania serwisów
    i platform internetowych
  • właściwego zarządzania danymi osobowymi
  • opracowywania wzorów umów zawieranych na odległość
  • opracowywania regulaminów konkursów internetowych